Mua bán nhà ở xã hội

Chính sách ưu đãi và qui trình xây dựng nhà ở xã hội

Quy trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phụ thuộc vào nguồn vốn và hình thức đầu tư của dự án. Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, có ba hình thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Hình thức đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước: Đây là hình thức đầu tư do Nhà nước trực tiếp hoặc giao cho các tổ chức, cá...

Đầu tư nhà ở xã hội và các rủi ro cần chú ý

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn so với các loại nhà ở thương mại, nhằm giúp người dân có thu nhập thấp, công chức nhà nước, người có công...

Nhà ở hội là gì? Thủ tục mua bán, cho thuê nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn so với các loại nhà ở khác, nhằm giúp người dân có thu nhập thấp, công chức nhà nước, người có công với...

Compare listings

So sánh