Chính sách bảo mật

HangNgop.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi người dùng truy cập vào HangNgop.com, chúng tôi có thể thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, thông tin thanh toán và thông tin liên quan đến bất động sản quan tâm. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này khi người dùng cung cấp tự nguyện thông qua các biểu mẫu trên trang web.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân thu thập được có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về bất động sản, phản hồi yêu cầu từ người dùng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cung cấp thông tin quảng cáo, thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới và các chương trình khuyến mãi.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng biện pháp an ninh vật lý và điện tử để bảo vệ thông tin khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không đúng cách. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn an ninh cao nhất để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

5. Quyền lợi của người dùng

Người dùng có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây. Người dùng cũng có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi.

6. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc bảo vệ thông tin. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra định kỳ Chính sách Bảo mật để cập nhật thông tin mới nhất về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân.

7. Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Email: [email protected]

Compare listings

So sánh