Nhà ở hội là gì? Thủ tục mua bán, cho thuê nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn so với các loại nhà ở khác, nhằm giúp người dân có thu nhập thấp, công chức nhà nước, người có công với cách mạng, người lao động trong các khu công nghiệp, sĩ quan và quân nhân… sớm có nhà ở ổn định.

Nhà ở xã hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các loại hình nhà ở xã hội gồm có: nhà chung cư, nhà ở liền kề thấp tầng và nhà ở cho thuê.

Để được mua hoặc thuê nhà ở xã hội, người dân phải thuộc một trong các đối tượng được hưởng chính sách và đáp ứng các điều kiện về thu nhập, tài sản và thời gian sinh sống tại địa phương. Hồ sơ đề nghị mua hoặc thuê nhà ở xã hội gồm có: đơn xin mua hoặc thuê; giấy tờ chứng minh thu nhập; giấy tờ chứng minh tài sản; giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được hưởng chính sách; giấy tờ chứng minh thời gian sinh sống tại địa phương.

Nhà ở xã hội có thể được sở hữu lâu dài hoặc cho thuê mua bởi người được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội phải đăng ký sử dụng nhà ở xã hội với cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

  • Người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua lại sau khi đã sử dụng ít nhất 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở.
  • Người bán, cho thuê, cho thuê mua lại nhà ở xã hội chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua lại cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội và phải tuân thủ các điều kiện về giá bán, giá thuê, giá thuê mua và thời hạn sử dụng.
  • Giá bán, giá thuê, giá thuê mua lại nhà ở xã hội không được cao hơn giá bán, giá thuê, giá thuê mua ban đầu của chủ đầu tư đã trừ đi chi phí bảo trì và sửa chữa.
  • Thời hạn sử dụng nhà ở xã hội khi cho thuê hoặc cho thuê mua lại không được vượt quá thời gian còn lại của thời hạn sử dụng ban đầu.
  • Người bán, cho thuê, cho thuê mua lại nhà ở xã hội phải nộp lại cho Nhà nước khoản tiền chênh lệch giữa giá bán, giá thuê, giá thuê mua lại và giá bán, giá thuê, giá thuê mua ban đầu của chủ đầu tư.
  • Người bán, cho thuê, cho thuê mua lại nhà ở xã hội phải có trách nhiệm thông báo việc bán, cho thuê, cho thuê mua lại cho cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở và cơ quan quản lý khu công nghiệp (trường hợp là nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) để được cập nhật vào danh sách người sử dụng nhà ở xã hội.

Compare listings

So sánh