Quy hoạch KDC hiện hữu là gì?

Quy hoạch KDC hiện hữu là quy hoạch khu vực mà tại đó các cụm dân cư đang sinh sống hàng ngày trên địa bàn1. Những khu dân cư này đều có hệ thống cơ sở hạ tầng như đường điện dân sinh, cầu, cống, cấp thoát nước… Quy hoạch KDC hiện hữu được quan tâm và can thiệp bởi Nhà nước nhằm chỉnh trang, sắp xếp lại bố cục và xây dựng mới các công trình nhà ở để tạo mỹ quan cho khu vực.

Quy hoạch KDC hiện hữu có vai trò gì?

Quy hoạch KDC hiện hữu có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đô thị và nông thôn. Qua quy hoạch KDC hiện hữu, người ta có thể biết được:

  • Vị trí và ranh giới của các khu dân cư so với các khu vực xung quanh.
  • Các phân khu chức năng trong các khu dân cư, như phân khu nhà ở, phân khu công viên, phân khu trung tâm thương mại…
  • Các lô đất và diện tích sử dụng đất của từng lô đất.
  • Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong các khu dân cư.
  • Không gian kiến trúc và mỹ quan của các khu dân cư.

Quy hoạch KDC hiện hữu cũng là căn cứ để Nhà nước thu hồi hay không thu hồi đất đối với những khu đất nằm trong dự án quy hoạch. Ngoài ra, quy hoạch KDC hiện hữu cũng là tiền đề để lập những dự án xây dựng mới hay tái thiết các khu dân cư.

Compare listings

So sánh