Quy hoạch 1/500 là gì và chi tiết dự án

Quy hoạch 1/500 là hình thức triển khai hóa một cách cụ thể về quy hoạch tỷ lệ 1/20001. Điều đó được mô phỏng cụ thể và chi tiết bằng các công trình xây dựng trên mặt đất. Quy hoạch 1/500 là bản quy hoạch tổng thể mặt bằng của các dự án được đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, tiêu chí để xây dựng định vị công trình, thiết kế kỹ thuật xây dựng các công trình và thực hiện xây dựng.

Quy hoạch 1/500 có vai trò gì?

Quy hoạch 1/500 có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đô thị và nông thôn. Qua quy hoạch 1/500, người ta có thể biết được vị trí, ranh giới và diện tích của các lô đất; hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật; không gian kiến trúc và mỹ quan; tiêu chuẩn xây dựng và an toàn công trình. Quy hoạch 1/500 cũng là căn cứ để cấp giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư.

Thời hạn của quy hoạch 1/500

Theo Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 37 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thời hạn của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là không quá 10 năm kể từ ngày được duyệt; Thời hạn của quý hoach chi tiết tỷ lệ 1/500 là không quá 5 năm kể từ ngày được duỵet.

Diện tích

Diện tích của một dự án hay công trình được xác định theo diện tích sử dụng đất (DSD) trong bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000. Diện tích sử dụng đất (DSD) là diện tích doanh nghiệp sử dụng để triển khai các công việc liên quan như: thi công, xâu dựng, vận hành, bảo trì, sửa chữa… Diện tích sử dụng đất (DSD) không bao gồm diện tích hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội… do nhà nuớc quản lý.

Sơ đồ

Sơ đồ của một dự án hay công trình được biểu hiện qua bản vẽ quy hoạch. Trong bản vẽ này, bạn có thể nhận biết được các thông tin sau:

  • Vị trí và ranh giới của khu đô thị mới so với các khu vực xung quanh.
  • Các phân khu chức năng trong khu đô thị mới, như phân khu nhà ở, phân khu công viên, phân khu trung tâm thương mại…
  • Các lô đất và diện tích sử dụng đất của từng lô đất.
  • Hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới, như đường xe cộ, đường đi bộ, hệ thống cấp thoát nước…
  • Không gian kiến trúc và mỹ quan của khu đô thị mới, như chiều cao tối đa của các công trình xây dựng, tỷ lệ xây dựng tối thiểu và tối đa của từng lô đất…

Compare listings

So sánh