Xin dự án KDC hiện hữu

Quy trình lập và phê duyệt quy hoạch KDC hiện hữu

Quy hoạch KDC hiện hữu là quy hoạch khu vực mà tại đó các cụm dân cư đang sinh sống hàng ngày trên địa bàn1. Những khu dân cư này đều có hệ thống cơ sở hạ tầng như đường điện dân sinh, cầu, cống, cấp thoát nước… Quy hoạch KDC hiện hữu được quan tâm và can thiệp bởi Nhà nước nhằm chỉnh trang, sắp xếp lại...

Compare listings

So sánh