Quy hoạch 1/500

Quy hoạch 1/500 là gì và chi tiết dự án

Quy hoạch 1/500 là hình thức triển khai hóa một cách cụ thể về quy hoạch tỷ lệ 1/20001. Điều đó được mô phỏng cụ thể và chi tiết bằng các công trình xây dựng trên mặt đất. Quy hoạch 1/500 là bản quy hoạch tổng thể mặt bằng của các dự án được đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, tiêu chí để xây dựng định...

Compare listings

So sánh