Mua tài sản nợ xấu

Bất động sản nợ xấu là gì? Cách phát hiện và các bước mua bán

Tài sản nhà đất nợ xấu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Thời gian quá hạn thanh toán trên 90 ngày thì bị coi là nợ xấu. Nợ xấu được phân loại thành 5 nhóm theo mức độ rủi ro và được công khai trên hệ thống CIC. Để...

Compare listings

So sánh