Bất động sản nợ xấu là gì? Cách phát hiện và các bước mua bán

Tài sản nhà đất nợ xấu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Thời gian quá hạn thanh toán trên 90 ngày thì bị coi là nợ xấu. Nợ xấu được phân loại thành 5 nhóm theo mức độ rủi ro và được công khai trên hệ thống CIC.

Để phát hiện tài sản đang nợ xấu, bạn có thể kiểm tra thông tin tín dụng của mình trên CIC bằng cách trực tiếp đến ngân hàng cho vay hoặc thực hiện online. Nếu bạn thuộc nhóm 3, 4 hoặc 5 (nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ hoặc nợ có khả năng mất vốn) thì có khả năng bạn sẽ gặp khó khăn trong việc vay vốn hay bán tài sản.

Qui trình mua bán tài sản nợ xấu như sau:

  • Bước 1: Ngân hàng thông báo danh sách các khoản nợ xấu và các tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu cần thanh lý qua hình thức đấu giá công khai.
  • Bước 2: Người muốn mua phải gửi phiếu chào giá và tiền đặt cọc cho ngân hàng để được duyệt.
  • Bước 3: Ngân hàng tổ chức phiên đấu giá công khai cho các khoản nợ xấu và các tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu.
  • Bước 4: Người chiến thắng trong phiên đấu giá sẽ ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền thu hồi khoản nợ và/hoặc chuyển nhượng quyền sở hữu các tài sản bảo đảm cho khoản nợ với ngân hàng.
  • Bước 5: Người chiến thắng trong phiên đấu giá sẽ tiến hành thu hồi khoản nợ từ người vay hoặc tiến hành sang tên quyền sở hữu các tài sản bảo đảm cho khoản nợ.

Việc mua bán tài sản nợ xấu an toàn phụ thuộc vào việc bạn có kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về khoản nợ và/hoặc các tài sản bảo đảm cho khoản nợ hay không. Bạn cũng cần lưu ý rằng việc thu hồi khoản nợ từ người vay có thể gặp rủi ro cao do người vay có thể không có khả năng thanh toán hoặc không chịu hợp tác.

Compare listings

So sánh