Kinh nghiệp mua tài sản

Rủi ro khi đầu tư bất động sản

Cách phân tích rủi ro khi đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản là lĩnh vực đầu tư mang lại lợi nhuận rất cao, sẽ là cái bẫy nguy hiểm nếu bạn không biết cách kiểm soát quá trình đầu tư. Cũng như việc chưa hiểu hết các rủi ro của lĩnh vực này, để phân tích rủi ro khi đầu tư bất động sản, bạn cần thực hiện các bước sau: Xác định các loại...

Bất động sản nợ xấu là gì? Cách phát hiện và các bước mua bán

Tài sản nhà đất nợ xấu là các khoản nợ khó đòi khi người vay không thể trả nợ khi đến hạn phải thanh toán như đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. Thời gian quá hạn thanh toán trên 90 ngày thì bị coi là nợ xấu. Nợ xấu được phân loại thành 5 nhóm theo mức độ rủi ro và được công khai trên hệ thống CIC. Để...

Compare listings

So sánh