Giá nhà đất

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, nhưng có thể chia làm ba nhóm chính sau: Yếu tố pháp lý: Bao gồm các quy định của Nhà nước về quyền sử dụng đất, quy hoạch đất đai, thuế sử dụng đất, giấy tờ hợp pháp của thửa đất… Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch và thanh khoản của...

Compare listings

So sánh