Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá đất, nhưng có thể chia làm ba nhóm chính sau:

Yếu tố pháp lý: Bao gồm các quy định của Nhà nước về quyền sử dụng đất, quy hoạch đất đai, thuế sử dụng đất, giấy tờ hợp pháp của thửa đất… Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch và thanh khoản của thị trường bất động sản.

Yếu tố tự nhiên: Bao gồm vị trí, diện tích, hình thức, môi trường và thiên nhiên của thửa đất. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tính khai thác và sinh lợi của thửa đất.

Yếu tố kinh tế – xã hội: Bao gồm cung – cầu trên thị trường bất động sản, mức thu nhập và sức mua của người dân, lãi suất ngân hàng, chi phí xây dựng và quản lý… Các yếu tố này ảnh hưởng gián tiếp đến giá cả và biến động của giá đất.

Compare listings

So sánh