Cho thuê nhà ở xã hội

Đầu tư nhà ở xã hội và các rủi ro cần chú ý

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn so với các loại nhà ở thương mại, nhằm giúp người dân có thu nhập thấp, công chức nhà nước, người có công...

Nhà ở hội là gì? Thủ tục mua bán, cho thuê nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở 2014. Nhà ở xã hội thường có giá thấp hơn so với các loại nhà ở khác, nhằm giúp người dân có thu nhập thấp, công chức nhà nước, người có công với...

Compare listings

So sánh