Cách điều chỉnh quy hoạch

Các bước đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch nhà đất

Để đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng, bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án xây dựng. Nhiệm vụ quy hoạch là tài liệu chứa các yêu cầu về mục tiêu, định hướng, phạm vi và nội dung của việc điều chỉnh quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch được lập bởi...

Các loại quy hoạch bất động sản và cách xử lý lỗi quy hoạch

Quy hoạch bất động sản là công việc lập ra các kế hoạch và quy định về sử dụng đất đai, xây dựng công trình và phát triển đô thị. Quy hoạch bất động sản có vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế -...

Compare listings

So sánh