Cách đầu tư đất

Cách mua đầu tư đất để không bị hàng ngộp, bán lỗ? Công thức tính lợi nhuận

Đất ngộp là các tài sản nhà đất không vướng quy hoạch nhà nước, pháp lý minh bạch đầy đủ thông tin; Tuy nhiên chủ nhà vì một lý do nào đó muốn bán nhanh chóng với giá rẻ hơn giá trị thực của bất động sản. Đây là một loại hình bất động sản hấp dẫn cho các nhà đầu tư vì có thể sinh lời cao khi mua lại và...

Compare listings

So sánh