Tại sao không làm được sổ đất

Các trường hợp không tách được sổ đất.

Việc tách thửa đất và làm sổ rất phức tạp, cần tuân theo định hướng quy hoạch quỹ đất của từng địa phương. Dưới đây là một số trường hợp tiêu biểu khiến bạn khó tách thửa làm sổ đất: Việc tách thửa phải tuân theo các quy định về hạn mức tách thửa của UBND tỉnh nơi có đất. Nếu diện tích đất...

Compare listings

So sánh