Những lưu ý khi mua nhà đồng sở hữu và những thủ tục liên quan

Nhà sổ chung hay còn gọi là nhà sổ hồng đồng sở hữu, là nhà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và công nhận quyền sở hữu theo hình thức sở hữu chung từ 2 người trở lên. Những người có tên trong sổ hồng chung không nhất thiết phải có quan hệ vợ chồng hay con cái với nhau. Những người này có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với nhà và đất thuộc sở hữu chung.

Khi bạn mua nhà sổ chung đồng sở hữu 10 người, bạn cần lưu ý những pháp lý liên quan sau:

 • Bạn phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả 10 người đồng sở hữu để thực hiện việc mua bán³. Bạn nên yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của các người này để kiểm tra tính xác thực của chữ ký và danh tính.
 • Bạn phải lập và công chứng hợp đồng mua bán nhà tại UBND cấp xã nơi có nhà hoặc văn phòng công chứng nơi có nhà. Hợp đồng mua bán phải ghi rõ thông tin của bạn và các người bán, thông tin của nhà và đất, giá cả và phương thức thanh toán, các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến giao dịch.
 • Bạn phải nộp hồ sơ sang tên sổ hồng tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã nơi có nhà. Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) ban đầu; Hợp đồng mua bán đã công chứng; Giấy tờ tùy thân của bạn và các người bán; Giấy xác nhận nộp thuế trước bạ; Phiếu biên nhận nộp lệ phí trước bạ; Phiếu biên nhận nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận; Phiếu biên lai thu tiền công chứng; Phiếu biên lai thu tiền công khai giá; Phiếu biên lai thu tiền công khai thông tin giao dịch.
 • Bạn phải trả các khoản thuế, lệ phí và chi phí liên quan đến việc mua bán nhà. Thuế trước bạ là 2% trên giá trị giao dịch của nhà và đất. Bạn có thể được miễn giảm thuế trước bạ trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.
 • Lệ phí trước bạ là 0,5% trên giá trị giao dịch của nhà và đất. Lệ phí này được nộp tại ngân hàng theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận là 20.000 đồng cho mỗi giấy chứng nhận. Lệ phí này được nộp tại cơ quan đăng ký đất đai khi nộp hồ sơ sang tên sổ hồng.
 • Chi phí công chứng là 0,5% trên giá trị giao dịch của nhà và đất, nhưng không quá 10 triệu đồng cho mỗi hợp đồng. Chi phí này được nộp tại văn phòng công chứng khi lập và công chứng hợp đồng mua bán.
 • Chi phí công khai giá là 0,03% trên giá trị giao dịch của nhà và đất, nhưng không quá 300.000 đồng cho mỗi hợp đồng. Chi phí này được nộp tại cơ quan đăng ký đất đai khi nộp hồ sơ sang tên sổ hồng.
 • Chi phí công khai thông tin giao dịch là 100.000 đồng cho mỗi hợp đồng. Chi phí này được nộp tại cơ quan đăng ký đất đai khi nộp hồ sơ sang tên sổ hồng.

Bạn cần lưu ý rằng việc mua nhà sổ chung có thể gặp một số rủi ro sau:

 • Bạn có thể bị lừa bởi các người bán không có quyền sở hữu hoặc không có sự đồng ý của các người khác trong sổ hồng chung. Bạn nên yêu cầu xem giấy tờ tùy thân và sổ hồng chung để kiểm tra tính xác thực của các người bán và danh tính của các người khác trong sổ hồng chung.
 • Bạn có thể bị tranh chấp về quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà và đất với các người khác trong sổ hồng chung. Bạn nên yêu cầu các người bán cam kết không có tranh chấp và không có người thứ ba can thiệp vào giao dịch trong hợp đồng mua bán. Bạn cũng nên yêu cầu các người bán xóa tên khỏi sổ hồng chung sau khi sang tên cho bạn.

Nhà sổ chung là nhà có sổ hồng đồng sở hữu của nhiều người. Khi bạn mua nhà sổ chung, bạn cần lưu ý những pháp lý liên quan sau:

 • Bạn phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các người đồng sở hữu để thực hiện việc mua bán.
 • Bạn phải lập và công chứng hợp đồng mua bán nhà tại UBND cấp xã nơi có nhà hoặc văn phòng công chứng nơi có nhà.
 • Bạn phải nộp hồ sơ sang tên sổ hồng tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã nơi có nhà.
 • Bạn phải trả các khoản thuế, lệ phí và chi phí liên quan đến việc mua bán nhà.

Bạn cũng cần lưu ý rằng việc mua nhà sổ chung có thể gặp một số rủi ro sau:

 • Bạn có thể bị lừa bởi các người bán không có quyền sở hữu hoặc không có sự đồng ý của các người khác trong sổ hồng chung.
 • Bạn có thể bị tranh chấp về quyền sử dụng và quyền sở hữu nhà và đất với các người khác trong sổ hồng chung.
 • Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi các quyết định của các người khác trong sổ hồng chung về việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng thêm hoặc bán lại nhà và đất.

Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua nhà sổ chung. Bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về nhà và đất, giấy tờ tùy thân và sổ hồng chung của các người bán, giá cả và phương thức thanh toán, các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến giao dịch. Bạn cũng nên yêu cầu các người bán cam kết không có tranh chấp và không có người thứ ba can thiệp vào giao dịch trong hợp đồng mua bán. Bạn cũng nên yêu cầu các người bán xóa tên khỏi sổ hồng chung sau khi sang tên cho bạn. Ngoài ra, bạn nên tìm kiếm sự tư vấn của một luật sư chuyên về pháp lý bất động sản để được hỗ trợ tốt nhất.

Compare listings

So sánh