Lợi ích khi mua nhà sổ chung và cách tách sổ

Những lợi ích khi mua nhà sổ chung:

 • Nhà sổ chung có giá rẻ hơn nhiều so với nhà sổ riêng, phù hợp với người có thu nhập thấp hoặc muốn tiết kiệm một khoản tiền lớn.
 • Nhà sổ chung vẫn được nhà nước công nhận quyền sở hữu và có thể bán lại, chuyển nhượng, sang tên bình thường.
 • Nhà sổ chung được đánh giá an toàn hơn nhiều so với nhà giấy tay, vì đã có giấy tờ pháp lý rõ ràng và được cơ quan nhà nước cấp.
 • Nhà sổ chung có thể được tách sổ riêng nếu đáp ứng các điều kiện về diện tích, mặt tiền, chiều dài và các quy định khác của pháp luật.

Cách tách sổ riêng từ nhà sổ chung:

 • Để tách sổ riêng từ nhà sổ chung, bạn cần có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các người đồng sở hữu trong sổ hồng chung.
 • Bạn cần nộp một bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã nơi có nhà. Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) ban đầu; Giấy tờ tùy thân của bạn và các người đồng sở hữu; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền tài sản là di sản thừa kế (nếu có); Giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất (nếu có); Giấy tờ chứng minh việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (nếu có); Giấy tờ chứng minh việc đấu giá đất (nếu có); Giấy tờ chứng minh việc xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (nếu có).
 • Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn và các người khác được tách thửa; Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bạn và các người khác được tách thửa.
 • Bạn cần trả các khoản thuế, lệ phí và chi phí liên quan đến việc tách thửa. Cụ thể là: Thuế trước bạ là 2% trên giá trị giao dịch của nhà và đất (nếu có); Lệ phí trước bạ là 0,5% trên giá trị giao dịch của nhà và đất; Lệ phí cấp giấy chứng nhận là 20.000 đồng cho mỗi giấy chứng nhận; Chi phí công khai giá là 0,03% trên giá trị giao dịch của nhà và đất.
 • Chi phí bảo hiểm nhà đất là 0,15% trên giá trị giao dịch của nhà và đất. Chi phí này được nộp tại công ty bảo hiểm để được bảo vệ quyền lợi khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, động đất hoặc các rủi ro khác.
 • Chi phí môi giới là 1% trên giá trị giao dịch của nhà và đất. Chi phí này được nộp tại công ty môi giới để được hỗ trợ trong việc tìm kiếm, thương lượng và hoàn thành giao dịch.
 • Chi phí luật sư là 0,5% trên giá trị giao dịch của nhà và đất. Chi phí này được nộp tại văn phòng luật sư để được tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch.

Tổng chi phí khi mua nhà sổ chung là:

 • Thuế trước bạ: 2% x giá trị giao dịch
 • Lệ phí trước bạ: 0,5% x giá trị giao dịch
 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 20.000 đồng x số lượng giấy chứng nhận
 • Chi phí công chứng: 0,5% x giá trị giao dịch (không quá 10 triệu đồng)
 • Chi phí công khai giá: 0,03% x giá trị giao dịch (không quá 300.000 đồng)
 • Chi phí công khai thông tin giao dịch: 100.000 đồng x số lượng hợp đồng
 • Chi phí bảo hiểm nhà đất: 0,15% x giá trị giao dịch
 • Chi phí môi giới: 1% x giá trị giao dịch
 • Chi phí luật sư: 0,5% x giá trị giao dịch

Trên đây là thông tin tham khảo, có thể sẽ không chính xác với một vài khu vực nào đó. Do vậy, bạn cần xem thêm thực tế tại nơi mua / bán tài sản.

Compare listings

So sánh