Làm gì khi chủ đầu tư không – chậm bàn giao nhà?

Không bàn giao – Chậm giao nhà so với hợp đồng mua bán hay còn gọi là mua nhà ở hình thành trong tương lai. Khi đó, bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư giao nhà theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bạn cũng có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại do việc giao nhà không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

  • Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà như hợp đồng mua bán, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau để giải quyết:
  • Đối thoại, thương lượng với chủ đầu tư để yêu cầu giao nhà sớm nhất có thể và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và hợp đồng. Bạn nên lập biên bản ghi nhận nội dung thoả thuận và yêu cầu chủ đầu tư ký xác nhận.
  • Nếu không thể thoả thuận được với chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không thực hiện cam kết đã thoả thuận, bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc chủ đầu tư vi phạm nghĩa vụ giao nh๲. Bạn cần cung cấp các chứng cứ về việc mua nhà (hợp đồng mua bán, biên lai thanh toán, …) và việc chủ đầu tư không giao nhà (biên bản thoả thuận, giấy tờ liên quan, …). Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp nhận khiếu nại và xử lý theo quy trình.
  • Nếu không hài lòng với kết quả xử lý khiếu nại của cơ quan quản lý nhà nước hoặc muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại cao hơn mức quy định của pháp luật và hợp đồng, bạn có thể kiện chủ đầu tư ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp. Bạn cần thuê luật sư hoặc tự soạn đơn kiện và nộp cho tòa án cùng với các chứng cứ liên quan. Tòa án sẽ xét xử và ra phán quyết theo luật.

Vì vậy, khi chủ đầu tư không bàn giao nhà như hợp đồng mua bán, bạn cần cân nhắc kỹ các biện pháp trên để bảo vệ quyền lợi của mình. Bạn cũng nên lưu ý một số điều sau khi chọn biện pháp giải quyết tranh chấp với chủ đầu tư:

  • Khi thoả thuận với chủ đầu tư, bạn nên yêu cầu có văn bản xác nhận và ghi rõ thời hạn giao nhà, mức bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của các bên. Bạn cũng nên yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các giấy tờ chứng minh nguyên nhân chậm giao nhà và khả năng hoàn thành công trình.
  • Khi khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước, bạn nên nộp khiếu nại trong thời hạn 01 năm kể từ ngày biết hoặc phải biết việc vi phạm của chủ đầu tư . Bạn cũng nên theo dõi quá trình xử lý khiếu nại và yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước thông báo kết quả xử lý trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại.
  • Khi kiện chủ đầu tư ra tòa án, bạn nên nộp đơn kiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày biết hoặc phải biết việc vi phạm của chủ đầu tư . Bạn cũng nên chuẩn bị các chứng cứ về việc mua nhà, việc chủ đầu tư không giao nhà và thiệt hại do việc này gây ra. Bạn có thể thuê luật sư để được tư vấn và đại diện trong quá trình xét xử.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được những thông tin hữu ích và giải quyết được vấn đề của mình. Nếu bạn có thắc mắc hay cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với tôi.

Compare listings

So sánh