Cách tính thuế khi bán tài sản nhà đất ngộp

Mua bán nhà đất sẽ chịu nhiều khoản thuế khác nhau, tương tự khi bán tài sản đang bị ngợp thì có cách tính thuế như sau:

  • Nếu bạn là cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, bạn phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho doanh thu từ bán hàng ngộp.
  • Nếu bạn là doanh nghiệp, bạn phải nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho doanh thu từ bán hàng ngộp.
  • Công thức tính số tiền thuế GTGT phải nộp là: Số tiền thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT. Tỷ lệ thuế GTGT hiện nay là 10%.
  • Công thức tính số tiền TNCN phải nộp là: Số tiền TNCN = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất TNCN1. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng cách trừ đi các khoản giảm trừ từ doanh thu tính TNCN. Thuế suất TNCN được áp dụng theo bảng thang lũy tiến từ 5% đến 35%1.
  • Công thức tính số tiền TNDN phải nộp là: Số tiền TNDN = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất TNDN. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng cách trừ đi các khoản chi phí hợp lý từ doanh thu tính TNDN. Thuế suất TNDN hiện nay là 20%.

Ví dụ: Bạn mua đất ngộp với giá 500 triệu đồng và bán lại với giá 700 triệu đồng sau một năm. Bạn không có chi phí hợp lý khác liên quan đến việc mua bán đất ngộp. Bạn có gia đình gồm 4 người và không có khoản giảm trừ khác.

Nếu bạn là cá nhân kinh doanh hoặc hộ kinh doanh:

Số tiền GTGT phải nộp = (700 – 500) x 10% = 20 triệu đồng

Doanh thu tính TNCN = (700 – 500 – 20) = 180 triệu đồng

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu tính TNCN – Giảm trừ gia cảnh – Giảm trừ cá nhân

Giảm trừ gia cảnh = Số người phụ thuộc x Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc

Giảm trừ cá nhân = Mức giảm trừ cho cá nhân

Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc hiện nay là 4,4 triệu đồng/tháng1

Mức giảm trừ cho cá nhân hiện nay là 11 triệu đồng/tháng

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu tính TNCN – Giảm trừ gia cảnh – Giảm trừ cá nhân

=180 – (3×4,4×12) – (11×12)

=180 –158,4 –132

=-110,4 (triệu đồng)

Do bạn có số âm vì vậy có kết quả như trên.

Compare listings

So sánh